Sa dugom tradicijom poslovne saradnje i migracija radne snage ka Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, kao i odličnim položajem srpskog tržišta, mala i srednja preduzeća u Srbiji imaju veliki potencijal za internacionalizaciju poslovanja ka DACH zemljama. Istraživanja u prvoj fazi su pokazala da postoji sve snažnija zainteresovanost dijaspore da ulaže u Srbiji i da podrži domaća mala i srednja preduzeća u internacionalizaciji.

Link Up! Serbia II projekat u trajanju od 28 meseci, ima za cilj podršku transnacionalne preduzetničke aktivnosti sa i kroz srpsku dijasporu u Austriji i drugim zemljama DACH-a, olakšavajući pristup znanju, mrežama i finansijskim resursima.

Osnovne informacije i kratak opis projekta i njegovih aktivnosti (PDF). 

Primarne aktivnosti kroz koje će se projekat sprovoditi se deli u 5 grupa:

  1. Mentoring malih i srednjih preduzeća za uspešniju internacionalizaciju ka DACH tržištima;
  2. Kreiranje i pilotiranje Poslovnog haba za podršku dijaspori da ulaže i pronađe partnere u Srbiji;
  3. Razvoj tehničke podrške gradovima i opštinama kako bi kreirale i promovisale investicione prilike;
  4. Razvoj poslovne onlajn platforme za dijasporu koja bi digitalizovala saradnju sa dijasporom;
  5. Organizovanje poslovnih skupova sa dijasporom u Srbiji i u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj;

Realizovani ciljevi projekta omogućiće poboljšanje konkurentnosti domaćih preduzetnika i malih i srednjih preduzeća i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, regionalnih razvojnih agecnija i Privredne komore Srbije da izgrade jače i uspešnije mehanizme za poslovno angažovanje dijaspore. Projekat će takođe omogućiti proširenje angažmana dijaspore u vidu prenosa znanja, šireg ulaganja i pristupa poslovnim mrežama.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this