Republika Srbija ima dugu istoriju saradnje sa dijasporom. Iako postoji institucionalni, strateški i pravni okvir za saradnju sa dijasporom, i dalje nedostaje centralizovana agencija / telo koje bi se posvetilo podršci isključivo investicijama dijaspore i njenom poslovnom angažmanu ka Srbiji. Ideja o takvoj agenciji – telu postojala je u Srbiji više godina i bila je promovisana od strane ključnih poslovnih institucija i asocijacija, ali nikada nije realizovana u praksi na formalnom nivou. Da bi se popunio postojeći jaz i iskoristio potencijal srpske poslovne dijaspore za razvoj Srbije, projekat Link Up! Serbia II je kreirao Poslovni hab dijaspore (Phd) koji će služiti kao kancelarija za podršku svima iz srpske dijaspore koji žele da ulažu, pronađu poslovnog partnera ili dobiju sve relevantne informacije potrebne za investiranje.

Poslovni hab za dijasporu (Phd) realizuje svoje aktivnosti u saradnji sa relevantnim institucijama u Srbiji, poput Razvojne agencije Srbije (RAS), Privredne komore Srbije (PKS), regionalnih razvojnih agencija (RRA), lokalnih samouprava u Srbiji, ambasada i konzulata Srbije u DACH državama, kao i organizacija dijaspore i bilateralnih komora. Poslovnim habom dijaspore upravlja Menadžer poslovnog haba za dijasporu. Menadžer vodi direktnu komunikaciju sa dijasporom i domaćim malim i srednjim preduzećima, šalje i analizira upitnike dijaspore, radi na analizi kompatibilnosti domaćih i preduzeća u dijaspori za saradnju i internacionalizaciju i podržava u radu eksperte u dijaspori kako bi postigli što veći rezultat. Menadžer će upravljati poslovnom onlajn platformom kreiranom u saradnji sa PKS, informativnim sekcijama (za više informacija kliknite ovde) i sprovođenjem poslovnih operacija prema dijaspori.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this