Faza „prilagođavanja“ pandemiji

April 2020 – Kreiran je „Plan za minimalizaciju uticaja COVID – 19“ (Kovid – 19) na implementaciju projekta Link Up! Serbia II, kao i novi, integrisani format grantova za RRA i osnova za mapu puta investitora iz dijaspore. Realizovano je istraživanje zainteresovanih austrijskih kompanija za ulazak ili proširenje rada na srpskom tržištu, kao i dijaspore u vodećim kompanijama. Program mentorstva za mala i srednja preduzeća je odložen za 2021. godinu.

Maj 2020 – U saradnji sa PKS-om razvijen je puni tehnički okvir poslovne onlajn platforme za dijasporu, a koja će biti razvijena krajem 2020. godine. Onlajn platforma će postati vlasništvo PKS-a nakon implementacije projekta. Razvijena je „Medijska i komunikaciona strategija 2020/2021 projekta Link Up! Serbia II, koja se odnosi na društvene mreže, partnere u dijaspori, kao i nacionalni javni servis u Srbiji. Projekat će implementirati široki program promocije u cilju pristupa poslovnim mrežama, kvalitetnim proizvodima i uslugama u Srbiji, kao i dijaspori sa potencijalom da podrži domaću privredu u internacionalizaciji.

Jun 2020 – Na Topličinom vencu u Beogradu otvorena je kancelarija Međunarodnog centra za razvoj migracionih politika (ICMPD) radi implementacije projekta Link Up! Serbia II, kao i razvijanja i realizacije i drugih potencijalnih projekata u Srbiji i regionu u budućnosti.

Više informacija o otvaranju kancelarije i ciljevima delovanja ICMPD možete saznati u članku objavljenom na „Dijaspora TV“ portalu (https://dijaspora.tv/link-up-serbia-srpska- dijaspora/) i u štampanom izdanju dnevnog lista “Politika”. U saradnji sa ekspertima iz dijaspore iz ciljanih zemalja, dogovoreni su ciljevi u mapiranju broja investitora, mentora i ranih preduzetnika, koji će biti kontaktirani do kraja 2020. i 2021. godine.

Jul 2020 – ICMPD i PKS su inicirali „Memorandum o saradnji”. ICMPD i Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije (RARIS) realizovale su misiju ka četiri gradova i opština (Zaječar, Knjaževac, Negotin i Kladovo), a koja je rezultirala  priključenjem  projektu sve četiri lokalne samouprave, te partnerstvu sa RARIS-om u realizaciji tehničke podrške i dugoročne saradnje. RARIS je počео implementaciju direktnog granta pod okriljem projekta Link Up! Serbia II na temu”Okvir angažovanja dijaspore – Tehnička podrška za RRA i JLS”. RARIS je već kreirao “Priručnik za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za saradnju jedinica lokalnih samouprava sa dijasporom” i dva tipa paketa tehničke pomoći koje će koristiti 6 RRA od avgusta do decembra 2020. godine u njihovoj podršci prema gradovima i opštinama. Počele su aktivnosti komunikacije prema dijaspori kroz društvene mreže.

Avgust 2020 – Održan je zajednički sastanak RRA koje učestvuju na projektu Link Up! Serbia II, 19. avgusta u Zaječaru sa fkuso na tri grant programa RARIS-a, REDASP-a (Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja) i RRA BP (Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje), takođe uzimajući u obzir sledeće korake za tri granta za RRA iz Leskovca, Beograda i Niša. RARIS je predstavio draft „Priručnika za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za saradnju jedinica lokalnih samouprava sa dijasporom“, kao i draft „Uputstva za pripremu vodiča za investitore za jedinice lokalnih samouprava“. Direktor RARIS-a je diskutovao sa ostalim direktorima RRA o načinu implementacije „priručnika“ i „vodiča“ ka 30 lokalnih samouprava.

Razmatrani su sledeći koraci vezani za tri granta RRA iz Leskovca, Beograda i Niša. Uz podršku projekta Link Up! Serbia II REDASP implementira grant projekat na temi „Dizajnirati okvire mape puta pionira dijaspore za ulaganje i autsorsovanje u Srbiju, i implementacije tehničke podrške ka lokalnim samoupravama za rad ka dijaspori“, u okviru kojeg je već kreiran „Okvir mape puta pionira dijaspore za ulaganje u Srbiju“. RRA BP je podnela ICMPD-ju predlog projekta za grant na temi “Strateški i metodološki okvir za lokalne potencijale u angažovanju dijaspore i tehničke podrška jedinicama lokalne samouprave”.

Prvi video snimci objavljeni su na našem YouTube kanalu u okviru naše posebne serije intervjua sa predstavnicima dijaspore, institucija i organizacija iz Srbije, Austrije, Nemačke i Švajcarske. Prvi intervju organizovan je sa gospodinom Vladanom Jeremićem, direktorom RARIS-a, o prvoj fazi projekta, paketu tehničke pomoći za lokalne samouprave i koristima paketa za saradnju sa dijasporom. O izazovima i mogućnostima koje projekat donosi razgovarali smo sa zamenicom šefa misije austrijske ambasade u Beogradu gospođom Sabine Kroissenbrunner i gospodinom Bobanom Kostadinovićem, iskusnim projekt menadžerom za dijasporu u RARIS-u. Pogledajte dosad objavljene intervjue na našem YouTube kanalu pod nazivom Link Up Serbia II.

Projektni tim je posetio Niš 26. avgusta, radi detaljnije razrade projekata sa RRA „Jug“  i Centrom za razvoj Jablaničog i Pčinjskog okruga. Poseban naglasak je stavljen na temi razvoja i implementacije tehničke podrške jedinica lokalnih samouprava na regionalnom nivou u pogledu razvoja, prezentacije i promovisanja investicionih prilika. RRA su naglasile zainteresovanost za temu mentorstva i predstavljanja projekata i poslovnih ideja dijaspori od strane inovativnih preduzetnika i malih i srednjih preduzeća iz regiona.

Nakon sastanka u Nišu, usledio je sastanak u Leskovcu. Direktorica Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Dragana Belenzada i ekspert za regionalni razvoj i strateško planiranje, Dobrila Sudimac Mratinković predstavile su najveće potencijale za ulaganje u regionu, ali i izazove sa kojima se region susreće u doba pandemije. Kako se implementira potpuno nova praksa u saradnji sa lokalnim samoupravama, naglašen je proces učenja i postepenog otvaranja JLS radu i saradnji sa dijasporom.

Septembar 2020 – Od 1. septembra zainteresovane kompanije iz dijaspore, kompanije u Srbiji, ali i lokalni preduzetnici, imaju mogućnost da dobiju direktne informacije o investicijama u Srbiji i potencijalnim partnerstvima. To je omogućeno uspostavljanjem takozvanog „Poslovnog haba za dijasporu“, čiji se menadžer može kontaktirati u prostorijama ICMPD-a na Topličinom vencu u Beogradu.

Projektni tim je u septembru nastavio svoju podršku RRA sastankom u Požarevcu, u prostorijama RRA BP. Sastanak je održan sa predstavnicima lokalnih samouprava Žagubica, Petrovac na Mlavi i Požarevac radi njihovog učešća u projektu. Dogovarana je dugoročna i održiva saradnja između RRA BP i JLS. Savetnik  za ljudske resurse i regionalni marketing, Miloš Najčević, realizuje veoma značajno istraživanje o ulozi crkve, kao i manjina i krovnih organizacija, u saradnji sa poslovnom dijasporom.

Na bazi ovog istraživanja i podrške projektnog tima, izgradiće se nova praksa saradnje sa crkvom, krovnim organizacijama i ciljanim manjinama.

Na samom kraju meseca, 29. septembra, u Kragujevcu je u organizaciji  REDASP-a održan „Prvi Regionalni  sastanak partnera“ na kome je, uz učešće predstavnika domaćina, Regionalne privredne komore (RPK) Kragujevac, izabranih JLS (Ćuprija, Despotovac, Paraćin) i predstavnika malih i srednjih preduzeća (MSP sektora), najpre prezentovana uloga Poslovnog haba za dijasporu i buduće onlajn platforme. Održana je diskusija o programima mentorstva za MSP sa upitom o potrebama lokalnih preduzeća.

Razmatrani su inputi za „pet mera“ MSP i JLS predviđenih za podršku saradnji sa dijasporom koji će biti predloženi državi, kao i za rešenja dugoročne i inkluzivne saradnje REDASP-a i lokalnih samouprava. U drugom delu sastanka učešće su uzeli predstavnici pet RRA koje učestvuju u implementaciji paketa tehničke podrške ka izabranim JLS. Nakon uvodnog predstavljanja metodologije i upitnika za mapiranje direktnih investicija dijaspore i okvira za podršku autsorsovanju dijaspore ka Srbiji, koje je razvio REDASP, održana je diskusija vezana za izazove koje očekuje realizacija popunjavanja upitnika i mapiranja investicionih prilika u svakom od regiona.  Dogovoreni su dalji koraci u aktivnostima kao i potreba da RRA blisko sarađuju sa RPK. U predivno uređenom “Vinskom i rakijskom habu”, rezultatom rada REDASP u  prethodnih  deset godina, priređen je koktel i urađen inspirativan intervju sa direktorom REDASP-a, gospodinom Nenadom Popovićem, na temi potencijala za investiranje i saradnju sa dijasporom. Potvrđeno je održavanje „Kick – Off“ događaja do kraja 2020. godine.

Oktobar 2020 – Regionalne razvojne agencije su intenzivirale rad ka lokalnim samoupravama radi kreiranja najboljih investicionih prilika za dijasporu.

RARIS je mapirao set investicionih prilika u istočnoj Srbiji uključujući nekretnine u gradu, turističke komplekse, voćarstvo i preradu, hemijsku industriju, proizvodne hale, i upravljanje komunalnim otpadom. Ostalih četiri RRA će predstavljati svoje projekte sa JLS projektnom timu u novembru kako bi ih zajedno podvrgli kontroli kvaliteta i naknadnih dopuna.

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this